อาชีพ

ตำแหน่งงานว่างในปัจจุบัน

ขณะนี้บริษัท โอชายะ กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานว่าง อย่างไรก็ตามท่านสามารถส่งใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาในอนาคต โดยส่งประวัติของท่านโดยย่อ จดหมายสมัครงาน และรูปถ่ายล่าสุดของท่าน มาที่ อีเมล : hr@ochaya.co.th.